<B>Kijk op diabetes</B> Kijkopdiabetes.nl Campagne website Doe de diabetes risicotest! U vindt hier de belangrijkste informatie over diabetes, u kunt testen of u zelf risico loopt om diabetes te krijgen, en u kunt veel lezen over de manier waarop u zelf diabetes kunt voorkomen. <A HREF="http://www.kijkopdiabetes.nl">Kijk op diabetes</A><BR>Labels van Kijk op diabetes: Diabetes doe de test kijk op kijkopdiabetes risicotest risico test diabetesrisicotest.<BR>Kijk op <U>www.kijkopdiabetes.nl</U>
> LinkLib.nl > Diabetes > Meer Diabetes links